Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Инженеринг на цифрови услуги“ е резултат от дългогодишна съвместна дейност на преподаватели от департамент „Телекомуникации“ и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България като Atos (Unify Global Operations Sofia Centre), IBM Bulgaria, DXC Regional Delivery Bulgaria Center (HP Global Delivery Center), GTT Communications Bulgaria (Interoute) и др.

Тя въвежда студентите в работната динамика и разпространение на информационните технологии в сферата на телекомуникациите, чийто ефект се чувства особено в новата работна среда на глобална взаимосвързаност и различни точки на присъствие, разпръснати по цял свят. Това поражда нуждата от нов тип интердисциплинарна квалификация, която включва ключови умения за общуване с различни региони в света. Затова програмата се фокусира върху обвързването на приложната психология на поведението на глобалното работно място с традиционни професионални умения, с цел постигане на динамичен баланс между ускореното развитие на технологиите и намаляващото лично пространство.

Програмата си поставя за цел да въведе бъдещите специалисти в процесите на усвояване на новите комуникационни технологии и постигането на синхрон при общуването в хибридна среда. Пандемията през последните две години направи възможно физически осезаемата среда на фирмените офиси да се превърне във виртуална, а локално обособените екипи да се превърнат в международни, интеркултурни и многоезични. Новият хибриден инструментариум за успешно справяне с различни телекомуникационни дейности получи своя първи тест в реална среда. „Постоянното отдалечаване“от централния офис поражда нови възможности за оптимизация и синхронизационни трудности. Ключовите умения за преодоляване на тези трудности са реалния фокус на майнър-програмата, в която ще се обърне внимание и на актуални форми на изкуствения интелект (RPA, API, ML, DL), който оптимизира и трансформира глобалната работна среда.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
  • доц. д-р Георги Петров SDEB012 Проект "Онлайн маркетинг за услуги" (Project "Online Marketing in Service") SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT")
  • доц. д-р Елена Благоева SDEB015 Управление на проекти (Project Management)
  • доц. д-р Полина Михова SDEB006 Проект "ИКТ ключови умения" (Project "ICT Essentials") SDEB010 ИКТ ключови умения (ICT Essentials) SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT")
  • доц. д-р Татяна Фед SDEB017 Интеркултурни умения в сферата на услугите (Intercultural Essentials in Service)
  • д-р Людмил Дуриданов SDEB002 Ключови умения в сферата на услугите (The Toolbox of Soft Skills in Service) SDEB003 Управление на ИТ услуги (IT Service Management) SDEB007 Проект "Управление на ИТ услуги" (Project "Hands on IT Service Management) SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB009 Стратегическо синхронизиране на ИТ услуги (Omni-Channel Strategies in Service Environment) SDEB012 Проект "Онлайн маркетинг за услуги" (Project "Online Marketing in Service") SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB017 Интеркултурни умения в сферата на услугите (Intercultural Essentials in Service) SDEB023 Социалните медии в ИТ услугите (Social Media in IT Service Environment) SDEB029 Светът на IoT- интелигентни решения (The IoT World - SmartSolutions)
  • Валери Кавалски SDEB004 Проект "Център за обслужване на клиенти - тънки умения" (Project "Client Innovation Center - Soft Skills") SDEB005 Проект "Център за обслужване на клиенти - технологични умения" (Project "Client Innovation Center - Tech Skills") SDEB011 Проект "Център за обслужване на клиенти - тийм лидерство" (Project "Client Innovation Center - Team Leadership Competencies") SDEB013 Проект "Проекти и поръчки в глобална среда" (Project "Procurement in Global Environment") SDEB018 Проект "Дизайн на данни и работа в мрежа" (Project "Data Design and Networking") SDEB019 Проект "Глобално финансиране" (Project "Global Financing")
  • Денис Симеонов SDEB003 Управление на ИТ услуги (IT Service Management) SDEB007 Проект "Управление на ИТ услуги" (Project "Hands on IT Service Management) SDEB010 ИКТ ключови умения (ICT Essentials) SDEB029 Светът на IoT- интелигентни решения (The IoT World - SmartSolutions)
  • Златозар Байраков SDEB021 Проект "Circuit - новият Skype в разпределена среда" (Project "Circuit - the new Skype for Business") SDEB027 Проект "Унифицирани комуникации в разпределена среда" (Project "Unified Communications in a Distributed Environment") SDEB028 Проект "Управлението на инциденти" (Project "Incident Management")
  • Момчил Тодоров SDEB014 Проект "Глобална среда и аутсорсинг на услуги" (Project "Global Ambience and Service Outsourcing") SDEB020 Проект "Иновативни стратегии в сферата на услугите" (Project "Breakthrough Strategies in Service") SDEB024 Иновативни стратегии в сферата на услугите (Breakthrough Strategies in Service) SDEB025 Проект "Добри практики на HP в сферата на услугите" (Project "HP Best Practices in Service Environment")