Фотография

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Фотография
  • доц. д-р Динамир Предов PHOB800 Майсторска фотография - ІІ част
  • доц. д-р Енчо Найденов PHOB111 Азбука на фотографията - I част PHOB118 Практическа разработка 1 PHOB119 Проект: Портретна фотография PHOB211 Азбука на фотографията - II част PHOB219 Проект: Черно-бяла фотография. PHOB220 Практическа разработка 2 PHOB318 Практическа разработка 3 PHOB319 Проект: Рекламна фотография PHOB418 Практическа разработка 4 PHOB419 Проект: Рекламна фотография PHOB532 Работа със светлина (естествени и изкуствени източници)
  • гл. ас. д-р Ангел Коцев PHOB116 Фотографски практики - I част PHOB118 Практическа разработка 1 PHOB119 Проект: Портретна фотография PHOB216 Фотографски практики - II част PHOB219 Проект: Черно-бяла фотография. PHOB220 Практическа разработка 2 PHOB318 Практическа разработка 3 PHOB319 Проект: Рекламна фотография PHOB418 Практическа разработка 4 PHOB419 Проект: Рекламна фотография
  • гл. ас. д-р Лиляна Караджова PHOB118 Практическа разработка 1 PHOB119 Проект: Портретна фотография PHOB219 Проект: Черно-бяла фотография. PHOB220 Практическа разработка 2 PHOB313 История на световната фотографията - I част PHOB318 Практическа разработка 3 PHOB319 Проект: Рекламна фотография PHOB413 История на световната фотографията - II част PHOB418 Практическа разработка 4 PHOB419 Проект: Рекламна фотография
  • Кирил Ковачев PHOB410 Работа с конвертиращ софтуер