Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Кино и телевизия
  • проф. д-р Светла Христова CINB450 Практика 4 „Кинодраматургия" CINB703 Практически аспекти на кинодраматургията Iчаст CINB803 Практически аспекти на кинодраматургията IIчаст
  • проф. Георги Дюлгеров CASB936 Киноезикът на игралното кино - сравнителен анализ
  • проф. Людмил Христов CINB001 Основни компоненти на изображението CINB150 Практика 1 "Усвояване на първоначални операторски техники" CINB250 Практика 2 "Операторски техники при работа в натура"
  • доц. Боряна Минчева CASB754 Филмова пластика и сценография
  • доц. Правда Кирова CINB212 Драматургия на късите форми в киното и телевизията
  • гл. ас. д-р Николай Милев CINB350 Практика 3 "Работа с операторско осветление" CINB503 Филмово и телевизионно операторство CINB560 Проект:"Импресии" CINB660 Проект:"Репортаж" CINB760 Проект:"Документален филм"
  • д-р Антония Милчева CINB010 Основни принципи на монтажа CINB860 Проект:"Игрален филм"
  • преп. Ангелина Василева CINB008 Филмов анализ
  • Николай Илиев CINB215 Приложни аспекти на филмовата режисура - I част CINB225 Приложни аспекти на филмовата режисура - II част