История

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма – втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
История
  • проф. д-р Веселин Методиев HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB718 Дипломатическа история на България HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения"
  • проф. д-р Цветанка Чолова HISB622 Югоизточна Европа през средните векове
  • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HISB045 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB046 Семинар "История и съвременност" HISB048 Проект: „История и памет“ HISB816 История на настоящето
  • доц. д-р Димитър Гюдуров HISB048 Проект: „История и памет“ HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB625 Войната - мистика и лудост HISB718 Дипломатическа история на България HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB804 Балканите в двуполюсния свят
  • доц. д-р Живко Лефтеров HISB045 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB048 Проект: „История и памет“ HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB625 Войната - мистика и лудост HISB719 Забраненото (забравено) знание HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB821 Религиите в България
  • доц. д-р Зарко Ждраков HISB047 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" HISB511 Културното наследство в българските земи HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне"
  • доц. д-р Мартин Осиковски HISB044 Европа на идеите и идеите за Европа HISB046 Семинар "История и съвременност" HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време"
  • доц. д-р Светла Янева HISB045 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB047 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB631 Светът на възрожденския българин
  • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB048 Проект: „История и памет“ HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB811 Международни отношения през XX в.