Уеб дизайн и графична реклама

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама
 • проф. д-р Борис Сергинов WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата WEBB603 Цветът в дизайна и рекламата WEBB902 Проект: Въведение в уеб дизайна и рекламата
 • доц. д-р Георги Петров WEBB002 Проект: JAVA script WEBB003 Проект: Уеб форми и функционалност WEBB502 Създаване на уеб страници HTML WEBB604 Стилизиране на уеб страници CSS WEBB608 Креативност и дизайн процес WEBB701 Динамика в уеб – JAVA script WEBB906 Проект: Креативност и дизайн процес WEBB911 Проект: Създаване на уеб страници HTML WEBB916 Проект: Уеб платформа за изкуство
 • доц. д-р Софрони Върбев WEBB620 Проект: Предпечат
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. WEBB907 Проект: Дизайн за потребителя
 • гл. ас. д-р Евелина Гебрева WEBB910 Проект: Съвременни концепции в дизайна
 • гл. ас. д-р Лиляна Караджова WEBB903 Проект: Фотография в рекламния дизайн
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров WEBB901 Проект: Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator WEBB917 Практика - І част WEBB918 Практика - ІІ част
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата WEBB603 Цветът в дизайна и рекламата
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов WEBB502 Създаване на уеб страници HTML WEBB604 Стилизиране на уеб страници CSS WEBB911 Проект: Създаване на уеб страници HTML
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов WEBB104 Компютърно проектиране: Photoshop WEBB914 Проект: Дизайн на печатни и уеб продукти
 • гл. ас. д-р Яна Василева WEBB504 Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator WEBB905 Проект: Дизайн на книга и печатни материали
 • ас. д-р Мария Миличин WEBB619 Проект: Цветът в дизайна и рекламата WEBB917 Практика - І част WEBB918 Практика - ІІ част
 • ас. д-р Петко Якимов WEBB003 Проект: Уеб форми и функционалност WEBB408 Дизайн и работа с платформата WordPress WEBB808 Изкуството и дигиталните технологии WEBB902 Проект: Въведение в уеб дизайна и рекламата WEBB906 Проект: Креативност и дизайн процес WEBB916 Проект: Уеб платформа за изкуство
 • д-р Евгения Цанкова WEBB619 Проект: Цветът в дизайна и рекламата
 • д-р Людмил Дуриданов WEBB907 Проект: Дизайн за потребителя
 • Мария Видева WEBB503 Планиране и изграждане на графичен потребителски интерфейс UI/UX WEBB804 Продуктов дизайн – създаване на сайт
 • Мария Тасева WEBB914 Проект: Дизайн на печатни и уеб продукти
 • Тереза Тасева WEBB901 Проект: Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator