Счетоводство и контролинг

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и контролинг
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB551 Проект: Икономикс
 • доц. д-р Емил Калчев BAFB727 Данъци и данъчно облагане BAFB777 Проект: Данъци и данъчно облагане
 • доц. д-р Пламен Илиев BAAB703 Вътрешен контрол BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAAB725 Национални счетоводни стандарти BAEB309 Контролинг BAFB649 Проект:Вътрешен контрол BAFB659 Финансов контрол BAFB776 Проект: Контролинг във финансовия сектор BAFB778 Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление BAFB781 Проект: Финансов одит
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAAB517 Проект: Методология на счетоводството BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAAB805 Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....) BAEB016 Основи на счетоводството BAEB019 Методология на счетоводството BAFB625 Управленско счетоводство BAFB651 Проект: Счетоводство BAFB672 Практика BAFB779 Проект: Организация и методика на отчетния процес
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAFB551 Проект: Икономикс
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAEB041 Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAFB672 Практика
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAFB672 Практика BAFB780 Проект: Оценка на бизнеса BAFB800 Оценка на бизнеса
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)
 • д-р Ива Никифорова BAFB500 Финансово счетоводство BAFB568 Проект: Финансово счетоводство
 • д-р Мариета Станчева BAAB620 Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)