Приложен немски език

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен немски език
 • проф. Мария Грозева, д.н. GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB587 Проект "Писмен превод по основната специалност" - ІІ част GERB611 Морфология на немски език GERB613 Техники в устния превод GERB704 Проект "Превод на медийни текстове" GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB751 Устен превод GERB813 Синтаксис на немския език
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": GERB545 Семинар: "Превод в туризма" GERB547 Проект "Феминистка немска литература" GERB549 Проект: Превод на публицистичен текст GERB556 Семинар "Работа с автентични текстове" GERB710 Практически немски език GERB803 Проект: "Езикови реалии и превод" GERB810 Практически немски език GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":
 • гл. ас. д-р Живко Минков GERB516 История и традиции на страните в немскоезичния свят GERB539 Проект "История и традиции на страните в немскоезичния свят"
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB510 Практически немски език GERB511 Фонетика и фонология на немския език GERB513 Стратегии на писмения превод GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB587 Проект "Писмен превод по основната специалност" - ІІ част GERB652 Превод на икономически текст GERB703 Проект:"Редактиране на преведен текст" GERB704 Проект "Превод на медийни текстове" GERB854 Филмов превод
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • преп. Анжела Ангелова GERB580 Проект: "Превод на обществено-политически текст" GERB706 Проект: "Превод на упътвания за потребителя" GERB804 Проект:"Институции, документи и терминология на ЕС" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование
 • преп. Галина Величкова BCLB770 Семинар: "Методи за проверка на знанията и уменията"
 • преп. Камелия Джурелова GERB564 Проект: Превод на специализиран текст GERB805 Проект "Превод на художествен текст" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Нора Кръстева GERB553 Проект „Германски митове и легенди“ GERB606 Проект "Превод в областта на информационните технологии" GERB610 Практически немски език
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева GERB510 Практически немски език GERB610 Практически немски език GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част