Египтология (Египетски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)
  • проф. Сергей Игнатов, д.н. EGYB542 Семинар "Слово и изображение - I част" EGYB592 Проект: "Литература на Древен Египет" EGYB642 Семинар "Слово и изображение - II част" EGYB692  Проект: "Текстове на древноегипетската религия" EGYB732 Семинар "Слово и изображение - III част" EGYB753 Обществени отношения в Древен Египет EGYB792 Проект: Ежедневния живот в Древен Египет EGYB842 Семинар "Слово и изображение - IV част" EGYB870 Сравнителна граматика на египетския език EGYB892 Проект: Подготовка за писане на научен текст за публикация
  • проф. д-р Тома Томов EGYB795 Проект:Египет и античността EGYB895 Проект: Коптският Египет MSCB515 Проект "Историческа география на Стария свят" MSCB611 Проект: "Сравнителна история на Стария свят"
  • доц. д-р Емил Бузов EGYB511 История на Древния Египет - І част EGYB520 Класически египетски език EGYB541 Проект "История на Древен Египет - І част" EGYB592 Проект: "Литература на Древен Египет" EGYB611 История на Древния Египет - II част EGYB620 Класически египетски език EGYB641 Проект "История на Древен Египет - ІІ част" EGYB692  Проект: "Текстове на древноегипетската религия" EGYB715 Египет и обкръжаващият свят: III-II хил. пр. Хр. EGYB720 Класически египетски език EGYB792 Проект: Ежедневния живот в Древен Египет EGYB796 Проект: Исторически атлас на Древен Египет EGYB802 Египетските колекции в световните музеи EGYB803 Египет в Късната ехопа EGYB892 Проект: Подготовка за писане на научен текст за публикация EGYB896 Проект: Археология на Древен Египет
  • доц. д-р Теодор Леков EGYB513 Религия и митология на Древен Египе т - I част EGYB592 Проект: "Литература на Древен Египет" EGYB613 Религия и митология на Древен Египет - II част EGYB692  Проект: "Текстове на древноегипетската религия" EGYB792 Проект: Ежедневния живот в Древен Египет EGYB892 Проект: Подготовка за писане на научен текст за публикация