Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Финанси - ДО
 • проф. д-р Иван Боевски BAEB838D Финансиране на проекти
 • проф. д-р Иванка Данева BAFB540D Практика I част BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BAFB822D Семинар: Инвестиционни стратегии
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB304D Основи на счетоводството
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз
 • доц. д-р Ирена Николова BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз BAFB540D Практика I част BASB615D Разработване на проект II
 • доц. д-р Пламен Илиев BASB515D Разработване на проект I
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BAFB703D Търговско банкиране Iчаст BAFB801D Търговско банкиране II част BASB677D Практика II част BASB716D Разработване на проект III
 • доц. д-р Станислава Георгиева BASB615D Разработване на проект II
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAEB568D Данъци и данъчно облагане BAEB582D Финанси на предприятието І част BAEB682D Финанси на предприятието ІІ част BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BASB716D Разработване на проект III
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAEB882D Анализ на риска BAFB540D Практика I част BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BAMB815D Разработване на проект IV
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAEB314D Приложни финанси BAEB584D Публични финанси BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BASB615D Разработване на проект II
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BASB677D Практика II част
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB702D Фирмен финансов анализ BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания BAMB815D Разработване на проект IV BASB677D Практика II част BASB716D Разработване на проект III