Финанси

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Финанси
 • проф. д-р Иванка Данева BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB792 Семинар: Инвестиционни стратегии
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB783 Проект: Икономикс
 • доц. д-р Ирена Николова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB763 Търговско банкиране І част BAFB788 Проект: Търговско банкиране BAFB854 Търговско банкиране ІІ част
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB016 Основи на счетоводството
 • доц. д-р Цветелина Маринова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAFB783 Проект: Икономикс
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAFB523 Публични финанси BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB727 Данъци и данъчно облагане BAFB785 Проект: Финанси на предприятието BAFB787 Проект: Оценка и анализ на инвестиционни проекти BAFB789 Проект: Данъци и данъчно облагане
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB561 Проект: Финансови изчисления с MS Excel BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB801 Анализ на риска BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAEB037 Приложни финанси BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAFB790 Проект: Оценка на бизнеса BAFB800 Оценка на бизнеса
 • гл. ас. д-р Пламен Илиев BAFB791 Проект: Финансов одит
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB660 Финансов анализ BAFB665 Проект: Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB786 Проект: Финансов анализ BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"
 • д-р Мариета Станчева BAFB559 Проект: Финансово счетоводство