Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Майнър-програмата – втора специалност „Русистика (руски език, култура и литература)“ може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по руски език и руска култура и литература към основната програма на студента.

Програмата е четирисеместриална. През първия семестър студентите добиват знания за езиковото богатство на руски език и културата и историята на Русия. През втория семестър се запознават с културните традиции и специфичните характеристики на руските медии. През третия семестър студентите разширяват познанията си за особеностите на междукултурната комуникация и бизнеса в Русия. През четвъртия семестър имат възможност да направят културни паралели между България и рускоезичния свят, както и да обогатят знанията си в областта на руската литература.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)
  • доц. д-р Борис Наймушин ENGB606 Съвременно преводознание
  • доц. д-р Ирина Георгиева RUSB010 Практическа руска граматика RUSB515 Странознание на Русия: природни и човешки ресурси RUSB518 Проект:"Превод на обществено - политически текст" RUSB532 Проект "Практическа руска граматика" RUSB611 Лексикология и словообразуване RUSB625 Проект "Паметници на руската култура" RUSB626 Проект: "Лексически анализ на текст" RUSB728 Проект:"Превод на публицистичен текст" RUSB737 Лингвистика на текста RUSB791 Проект: Практикум по езикова култура RUSB814 Делова кореспонденция RUSB819 Проект:Превод на юридически текст RUSB826 Трдициите в контекста на руската езикова култура RUSB890 Проект: Практикум по делово общуване
  • доц. д-р Татяна Фед RUSB010 Практическа руска граматика RUSB512 Руска класическа литература RUSB519 Проект "Сравнителна културология" RUSB526 Проект:"Романтизмът в руската литература на ХІХ век" RUSB532 Проект "Практическа руска граматика" RUSB612 Руска класическа литература RUSB626 Проект: "Лексически анализ на текст" RUSB635 Проект: "Литературен анализ на класически руски роман" RUSB639 Проект "Търговска кореспонденция на фирма" RUSB723 Проект: "Руският свят в контекста на световната цивилизация" RUSB725 "Сребърният век" на руската литература RUSB739 Проект: "Преводен текст от "сребърния век" на руската литература" RUSB751 Симултанен превод RUSB791 Проект: Практикум по езикова култура RUSB814 Делова кореспонденция RUSB824 Руската литература от 20. век RUSB834 Проект: "Персоналии на руската емигрантска литература" RUSB890 Проект: Практикум по делово общуване
  • гл. ас. д-р Милен Шипчанов RUSB880 Проект: "Компютър и превод"