Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов BAMB642 Онлайн търговия
  • доц. д-р Едуард Маринов BAMB545 Проект: Стратегически маркетинг BAMB807 Стратегически маркетинг
  • доц. д-р Надежда Димова BAEB110 Маркетингова среда BAMB525 Проект: Маркетинг микс BAMB549 Проект: Продуктова и дистрибуционна политика BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика" BAMB626 Проект: Управление на маркетинга BAMB628 Семинар Маркетингови аспекти на потребителското поведение BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB802 Управление на продажбите BAMB816 Проект:"Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса"
  • доц. д-р Соня Алексиева BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика"
  • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите" BAMB525 Проект: Маркетинг микс BAMB628 Семинар Маркетингови аспекти на потребителското поведение BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB724 Семинар Управление на продукти, марки и взаимоотношенията с потребителите
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAMB553 Проект: Маркетингови проучвания
  • гл. ас. д-р Росица Накова BAEB110 Маркетингова среда BAMB503 Управление на маркетинга BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите"
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика" BAMB703 Рекламна политика BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB733 Проект: Рекламна политика
  • Георги Малчев BAMB642 Онлайн търговия