Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Графичен дизайн
  • доц. д-р Илия Кожухаров VACB519 Практическа разработка 1 VACB619 Практическа разработка 2 VACB721 Практическа разработка 3 VACB820 Проект:"Серия плакати-минимум 6" VACB821 Практическа разработка 4
  • доц. д-р Чавдар Гюзелев VACB705 Дизайн на книжно тяло - І част VACB805 Дизайн на книжно тяло - ІІ част
  • доц. Станко Войков VACB700 Графиката във визуалната комуникация - І част VACB800 Графиката във визуалната комуникация - ІІ част
  • доц. Христо Добаров CASB530 Перспектива
  • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова VACB519 Практическа разработка 1 VACB520 Проект:"Фирмен тотал дизайн" VACB616 Шрифт и калиграфия в графичния дизайн ІІ част VACB619 Практическа разработка 2 VACB721 Практическа разработка 3 VACB821 Практическа разработка 4
  • гл. ас. д-р Румяна Стефанова VACB105 Векторни техники (Illustrator) VACB519 Практическа разработка 1 VACB619 Практическа разработка 2 VACB704 Страниране (InDesign) - І част VACB721 Практическа разработка 3 VACB804 Страниране (InDesign) - ІІ част VACB821 Практическа разработка 4
  • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов VACB605 Предпечат на рекламни издания
  • гл. ас. д-р Стоян Манчоров VACB005 Компютърно създаване и обработка на изображение (Photoshop) - I част VACB519 Практическа разработка 1 VACB619 Практическа разработка 2 VACB720 Проект:"Графично оформление на текст от 16 страници и илюстрации" VACB721 Практическа разработка 3 VACB821 Практическа разработка 4
  • ас. Мартин Стойчев VACB620 Проект:"Графично оформление и дизайн на уеб сайтове" VACB807 Уеб и мобилен дизайн
  • Елка Георгиева VACB105 Векторни техники (Illustrator)