Логопедия (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на езиковата и речевата патология и сродни направления.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове, научни конференции, симпозиуми, специализирани международни семинари и специализации и др., преподавателска, експертна и консултативна дейност, супервизия на стаж и практически дейности на студенти в бакалавръски и магистърски програми в областта, участие в проекти, публикации и научноизследователската и практическата дейност в областта на езиковата и речевата патология.

прочети още
Логопедия (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Logopedia

Практики:

The program provides the opportunity to participate in practicums and internships at the Center for the Therapy of Communicative and Emotional-Behavioral Disorders at NBU, as well as to work on research projects in the labs of experimental psychology and neurosciences at NBU.

Международна мобилност:

Exchange of PhD students with European Universities (Norway and Italy).

Компетенции на завършилите програмата:

The following are some of the skills that graduates will have:

• the ability to conduct analytical work and research in the field of speech and language pathology by working on independent research and experiments;

• the ability to plan research and experiments based on the most recent achievements in the scientific field;

• the ability to process data, evaluate and interpret results;

• the ability to conduct scientific exchanges and participate in Bulgarian and international research projects;

• the ability to prepare speech and language pathology diagnostic and treatment plans.

Дипломиране:

Covering the required number of credits and defending a PhD thesis.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа