Антропология

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма по антропология е с изследователска насоченост. Тя осигурява специализирана подготовка за провеждане на теренни изследвания, аналитична, теоретична и приложна работа в областта на социокултурната антропология и социалните науки. Обучението е съобразено с последните постижения в науките за човека - понятия, концепции, идеи, методи и практики.

прочети още
Антропология

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност: антропология

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна мобилност с университети по програма "Еразъм" - "Сапиенца" в Рим, Италия, Лион-2, Франция, "Пантейон" в Атина, Гърция, Копенхагенския университет, "Йениюзйъл" в Истанбул и МЕТУ - Анкара, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма по антропология:

-притежават задълбочени знания за най-новите постижения в областта на съвременната антропология - идеи, концепции, методи;

-придобиват умения за работа на терен, за подготовка и провеждане на изследване, за превръщане на наблюденията и интервютата в научни текстове - словесни и визуални (статии, презентации, монографии, етнографски филми);

-могат да разработват, организират и провеждат изследователски и приложни проекти;

-придобиват умения за писане, редактиране и рецензиране на научни текстове;

-развиват умения за работа в екип;

-развиват и усъвършенстват преподавателски умения с използване на съвременни методи, техники и инструменти за академично преподаване;

-придобиват умения за извършване на научно ръководство, консултация и експертиза в областта на антропологията.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата студенти придобиват професията антрополог и могат да работят като преподаватели във висши училища; изследователи в научни институти; експерти/ консултанти в бизнеса и корпоративния сектор; експерти по професионално/ кариерно ориентиране; анализатори, проучване на пазари; експерти в областта на рекламата; редактори, кореспонденти, репортери в медиите; специалисти в областта на туризма; уредници в музеи; приложни специалисти в държавната администрация: експерти в местната администрация; специалисти в неправителствения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Антропология