Археологически изследвания и археометрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта. Същевременно с това се предоставя възможност за формиране и реализиране на собствени изследователски цели.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Практики:

Програмата предлага участие в теренни обхождания, сондажни проучвания, археологически разкопки, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи.

Международна мобилност:

Програмата поддържа връзки с университет в Дърам, Великобритания; Университет в Лиеж, Белгия; Ягелонски университет, Полша; Университет в Истанбул, Турция; Университет "Александру Йоан Куза", Яш, Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма по археология:

- получават възможност за перспективна научна и преподавателска кариера в областта на археологията;

- получават възможност за упражняване на високо експертна дейност в международни организации и музеи;

- могат да ръководят теренни проучвания и археологически разкопки.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като експерти в научноизследователски центрове; национални и регионални археологически и исторически музеи; в сферата на популяризиране на културното наследство.

Департамент, предложил програмата:

Археология