Archaeological Research and Archaeometry (in Bulgarian)

Short presentation of the programme:

Archaeological Research and Archaeometry (in Bulgarian)

Practical training courses:

Програмата предлага участие в теренни обхождания, сондажни проучвания, археологически разкопки, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи.

International mobility:

Програмата поддържа връзки с университет в Дърам, Великобритания; Университет в Лиеж, Белгия; Ягелонски университет, Полша; Университет в Истанбул, Турция; Университет "Александру Йоан Куза", Яш, Румъния.

Graduate Student Competencies:

Завършилите докторската програма по археология:

- получават възможност за перспективна научна и преподавателска кариера в областта на археологията;

- получават възможност за упражняване на високо експертна дейност в международни организации и музеи;

- могат да ръководят теренни проучвания и археологически разкопки.

Graduation:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Occupation and possible positions:

Завършилите могат да работят като експерти в научноизследователски центрове; национални и регионални археологически и исторически музеи; в сферата на популяризиране на културното наследство.

Department :

Archaeology