Европейско управление

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование в областта на европейското управление и икономическата дипломация на Европейския съюз. Обучението в програмата преминава през курсове по политическо развитие, икономическо и институционално управление, бюджетиране и право на Европейския съюз, управление на международната финансова система, регионална и външна политика, дипломация на Европейския съюз, глобално управление и политическия процес. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и изследвания по европейска интеграция и публични политики, европейска външна политика и политика на сигурност.

Програмата е разработена и се осигурява с преподаватели от Център "Жан Моне" по Европейски политики на НБУ.

Повече информация за Центъра виж на: https://politicalscience.nbu.bg/bg/jean-monnet-centre-of-excellence

Европейско управление и икономическа дипломация

прочети още
Европейско управление

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки
Квалификация: магистър по европейско управление

Практики:

Програмата предлага практики в държавни институции, местни власти, неправителствени организации и др.

Международна мобилност:

Програмата е създадена в резултат на консултации и сътрудничество в рамките на мрежата Жан Моне и предлага мобилност в сътрудничество в мрежата, както и с подобни програми от западноевропейски университети.

Към момента програмата има сключени договори за обмен на студенти със следните университети:

Университета в Атина, Гърция

Университета в Кипър

Университета във Вроцлав, Полша

Университета Тор Вергата в Рим, Италия

Университета в Месина, Италия

Университета в Малта

Университета в Марсилия, Франция

Свободния университет в Брюксел, Белгия

Университета в Бреша, Италия

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- институционалното устройство на Европейския съюз;

- политическата структура на Европейския съюз;

- механизмите на управление на икономическите политики в Европейския съюз;

- институционалният модел и функционирането на общите политики на Съюза;

- механизмите за защита на политическите, икономическите и финансови интереси на Съюза;

- външната политика и икономическата дипломация на ЕС;

- мястото и ролята на България и Европейския съюз в променящия се свят.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в институции на Европейския съюз, българските държавни институции, държавната и местната администрация, медии, неправителствени организации, консултантски организации и структури и др.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки