Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща актуални аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологични индустрии. Аспектите на проектното финансиране, разработката и внедряване на нови системи, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аусторсинг компании и системни интегратори на хардуерни и софтуерни ресурси и услуги, дисруптвните електронни технологии, реализация на инфраструктурни проекти в телекомуникациите и компютърните технологии, дистрибуция и поддръжка на цифрови технологии и услуги.

Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Програмата предлага и подготвителен семестър от БП "Телекомуникации и компютърни технологии" за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от друго професионално направление.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Комуникационна и компютърна техника
Квалификация: магистър по технологично управление на иновациите в компютърната и комуникационната техника

Практики:

Студентите могат да участват в стажове в национални мобилни и радиотелевизионни оператори, международни аутсорсинг компании, интернет провайдери, производители на телекомуникационни системи и оборудване, радио-телевизионното студио в НБУ и лаборатория телекомуникации специализирани учебни зали по Телекомуникации в НБУ.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят:

- в предприятия в областта на компютърните и телекомунинкационните технологии;

- в развойни звена, организации занимаващи се с иновации, технологични клъстери и др.;

- по развитието и обслужването на корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи;

- в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации