Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Появата на интернет променя из основи света на бизнеса. Естествено, маркетинговите практики са засегнати радикално. Компаниите, които въвеждат цифрови и онлайн инструменти, получават конкурентно предимство. Това води до непрекъснато нарастващо търсене на специалисти по маркетинг с актуални знания в областта на цифровите умения. Новаторската магистърска програма по дигитален маркетинг и социални медии има за цел да подготви студентите с такива мощни умения. Студентите развиват аналитичен подход към всички текущи маркетингови практики и критична способност да ги преразглеждат, адаптират или дори ги трансформират.

прочети още
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Практики:

Opportunities for positions and internships in marketing agencies and / or internal marketing departments. Helping students start their careers during their studies.

Компетенции на завършилите програмата:

The program builds on existing marketing practices by integrating digital tools and social media applications so that graduates can do well in the thriving digital age. Graduates with a master's degree in digital marketing and social media will be able to meet the requirements for any conventional marketing position and use their state-of-the-art digital knowledge, both for their company and as a personal advantage. They will be able to use various electronic media to design innovative marketing practices and implement competitive projects. They will establish themselves as innovators, thus improving their career prospects.

Дипломиране:

The educational graduate degree is completed with a master’s thesis or state examination upon obtaining the necessary number of credits. The conditions for graduation are set out in the "Standards for completion of educational and qualification degree."

Професия и възможни заемани длъжности:

Graduates can continue their careers as digital marketing managers, social media professionals, brand managers, marketing managers, e-commerce managers and many more.

Департамент, предложил програмата:

Икономика