Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската степен по маркетинг, реклама и връзки с обществеността е създадена, за да предостави на студентите интегриран и стратегически поглед върху маркетинга. Основната цел на програмата е да разработи ефективни маркетингови, бранд и рекламни специалисти, разполагащи с познания и разбиране относно различните форми на маркетингови комуникации, включително набор от технически, личностни и концептуални умения, които ще подобрят възможностите им за бъдеща кариера в тази сфера.

Основните ценности, които стоят в основата на тази програма и я разграничават от традиционните магистърски програми по маркетинг, са интегративният подход, отчитането на новите маркетингови реалности и създаването на компетентност в балансиран микс от маркетингови умения на експертно ниво.

прочети още
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Практики:

Opportunities for positions and internships in marketing agencies and / or internal marketing departments. Helping students start their careers during their studies.

Компетенции на завършилите програмата:

Graduates have competencies in the field of: strategic marketing; e-business marketing; research methods in business; public relations strategies; strategic brand management and others.

Дипломиране:

The educational graduate degree is completed with a master’s thesis or state examination upon obtaining the necessary number of credits. The conditions for graduation are set out in the "Standards for completion of educational and qualification degree."

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите магистърската програма могат да развиват кариера в:

Управление на маркетинга, бранд мениджмънт, разработване на продукти, авторски права, връзки с медиите, управление на връзките с обществеността, проучване на пазара, търговия на дребно, продажби.

Департамент, предложил програмата:

Икономика