Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Кратко представяне на програмата:

Програма "Мода, стайлинг и бизнес стратегии" представлява уникална комбинация между теоретични и практически занимания от областта на модния дизайн, като успешно съчетава курсове с творческа насоченост и бизнес ориентирани курсове; обединява креативността и задълбочените познания в областта на прогнозирането на тенденции с анализа и тълкуванието на стила на модна марка и визуалната комуникация. Знанията и уменията, придобити по време на обучението, дават възможност на завършилите да работят и реализират свои проекти не само като дизайнери, но и като маркетинг и мениджмънт специалисти в модната индустрия. След завършване на програмата студентите ще могат да използват тези знания и умения в модния бизнес и да имат уникални концепции за модна комуникация. Програмата предлага курсове по проектиране на облекло и текстил, конструиране, технология и мулаж, медии и реклама, маркетинг стратегии и моден мърчандайзинг, а също така и курсове в областта на модните стилове, стайлинга, прогнозирането на модни тенденции, цветови анализ, модна фотография и др., които се водят от специалисти, доказали се в практиката. Целта на програмата е да създаде експерти по стил и имидж, които да могат да изясняват различни модни контексти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Мода и бизнес стратегии
Специалност: Мода, стайлинг и бизнес стратегии
Квалификация: магистър по моден дизайн

Специализация: Стайлинг
Специалност: Мода, стайлинг и бизнес стратегии
Квалификация: магистър по моден стайлинг

Практики:

Програмата включва стажове в текстилни и трикотажни предприятия, фирми, вносители на облекло, модни аксесоари, козметика, модни издания и др.

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата, специализация МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ:

Завършилите програмата притежават системни и задълбочени знания и умения за:

-проектиране и създаване на цялостен моден продукт;

-различни методики на конструиране и технология на облеклото;

-представяне на модния продукт чрез различни визуални средства - модна скица, компютърна графика, рекламни и комуникационни стратегии;

-проектиране и производство на текстилни и трикотажни изделия;

-маркетинг, мениджмънт и мърчандайзинг в модния бизнес;

-създаване и развиване на моден бранд;

-работа със съвременни компютърни системи в областта на проектирането, конструирането и градирането на облекла;

-проучване на модни тенденции и прогнозиране в модата.

Компетенции на завършилите програмата, специализация СТАЙЛИНГ:

Завършилите програмата притежават системни и задълбочени знания и умения за:

- проектиране и създаване на цялостен моден имидж/стайлинг;

- създаване на рекламна концепция и рекламни стратегии в модния бранш;

- представяне на модния продукт чрез различни визуални средства;

- изграждане на концепция за моден образ със средствата на фотографията;

- маркетинг, мениджмънт и мърчандайзинг в модния бизнес;

- създаване на визуална концепция на модни облекла в търговските обекти;

- създаване на концепции и идеи за модни списания, блогове и др.

- модни редактори и модни журналисти;

- проучване на модни тенденции и прогнозиране в модата.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Професия и възможни заемани длъжности на магистър по моден дизайн:

Дизайнер на мъжко, дамско и детско облекло, стилист, моден журналист, конструктор, технолог; мениджмънт и мърчандайзинг в модния бизнес.

Професия и възможни заемани длъжности на магистър по моден стайлинг:

Стилист, моден консултант, моден редактор, критик, блогър, експозиционен дизайнер на облекла, текстил и аксесоари, арт директор и т.н.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн