The Mediterranean World: Hellas, Rome and the Ancient Near East (in Bulgarian)

Short presentation of the programme:

The Mediterranean World: Hellas, Rome and the Ancient Near East (in Bulgarian)

Major and professional qualification:

Major: History and Culture of Ancient Greece, Rome and the Mediterranean
Qualification: MA in History and Culture of Ancient Greece, Rome and the Mediterranean

Practical training courses:

Програмата предлага възможности за стаж във фирми и институции, занимаващи се с културно-историческото наследство на Балканите и Средиземноморието, в това число музеи, издателства, НПО и т.н.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Италия, Кипър и Франция.

Graduate Student Competencies:

- Притежават задълбочени знания в областта на историята, културата, религията, литературата и изкуството на класическата античност;

- Придобиват умения за експертна работа в областта на средиземноморското културно-историческо наследство и неговото представяне у нас и в чужбина.

Graduation:

Програмата е завършена успешно след покриване на изисквания брой кредити и успешна защита на магистърска теза.

Occupation and possible positions:

Специалност: История и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Квалификация: магистър по история и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Department :

Mediterranean and Eastern Studies