Дигитални комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Дигитални комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в онлайн пространството. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Дигитални комуникации

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Дигитални комуникации
Квалификация: магистър по обществени комуникации и информационни науки

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в агенции за социални медии и мрежи, утвърдени агенции за връзки с обществеността и вътрешни отдели за връзки с обществеността в частни фирми, в национални обществени и частни медии, утвърдени онлайн медии, печатни, електронни и интернет медии и др. Студентите могат да проведат стажовете си в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Програма „Достъп до информация“ и университетските печатни издания

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция, Литва и Дания.

Компетенции на завършилите програмата:

- познават механизмите за организиране и управление на кампании в социални медии и мрежи;

- имат задълбочени познания относно комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката на връзките с обществеността в новите социални канали за комуникация;

- владеят механизмите за организиране на управлението на връзките с обществеността в модерните, ориентирани към комуникациите организации;

- умеят да използват интердисциплинарен подход при анализ и оценка на информационния и медиен контекст в съвременните общества;

- познават спецификите на отделните социални медии и мрежи;

- знаят как да ги използват, за да постигнат стратегическите цели на организациите в практиката.

Дипломиране:

Завършването на обучението става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят в медии, агенции за връзки с обществеността и рекламни фирми, в отделите по комуникации на държавната администрация, местната власт и частните фирми

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация