Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава специалисти в една от най-бурно развиващите се области на съвременните компютърни технологии. Обучението преминава през курсове по графичен дизайн, графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн, история на изкуството, графичен дизайн за уеб платформи, уеб дизайн и 3D дизайн. виртуалната сценография, видео реклама, видео клипове и апликации за дигитални платформи.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графичен дизайн
Квалификация: магистър по графичен дизайн

Практики:

Практическото обучение включва участие в художествени проекти, конкурси, практики и стажове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Гърция, Турция, Испания, Холандия, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения:

- в проектирането и реализацията на проекти в областта на графичния дизайн и рекламата, за проектиране на опаковки, плакати и всички видове рекламни матeриали с необходимите познания и умения за използване на съвременните компютърни технологии .

- в творческото приложение на съвременните компютърни програми и езици при проектирането на уеб-страници, уеб сайтове и 3D реализации.

- в издателската дейност, използвайки съвременните компютърни технологии за предпечат и печат.

- Познания в областта на шрифта и съвременната история на изкуството, произхода и символиката на графичната комуникация при реализацията на проекти за реклама и публикация.

- за проектиране на изложбени пространства на базата на двумерни и 3D технологии.

- в областта на виртуалната сценография, видео рекламата, видео клипове и апликации.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите са високо квалифицирани експерти в тотал графичния дизайн и художествено-пространственото оформление. Това им позволява да работят в дизайнерски студиа (при дизайн на фирмен знак и шрифт), PR агенции (при изготвяне на рекламни материали), издателски фирми (художествено оформление), корпорации и фирми (за развитие на корпоративна идентичност, уебсайт и др.)

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес