Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма ‚Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“ е изготвена заедно с Фондация „Балканско наследство“ (ФБН) и е насочена най-вече към чуждестранни англоезични студенти, които идват в България на археологически стажове на ФБН и изявяват желание да придобият по-дълбоки знания по археология на Балканите и Източното Средиземноморие.

Програмата е на английски език и част от аудиторните ? курсове се предлагат онлайн, чрез платформата на НБУ ‚Виртуална класна стая‘. Това позволява на студенти, които нямат възможност да пребивават в България две години, да се запишат в програмата. Два задължителни летни археологически стажа и специализирани курсове в Лабораторията по археометрия и експериментална археология на НБУ, които се предлагат в края на втори и четвърти семестър, когато студентите идват в България за стажовете си, са гаранция за солидно практическо обучение по най-нови методи в анализа на археологически обекти и артефакти.

Онлайн платформата позволява да бъдат привлечени и външни преподаватели от университети във Великобритания, САЩ и Австралия, чиито курсове са гаранция за интернационалния облик на програмата.

Освен археологически курсове, програмата включва курсове по Географски информационни системи и ортофотография, които се прилагат в редица сфери извън археологическите изследвания

прочети още
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Практики:

One of the outstanding features of the Graduate program in Balkan and Eastern Mediterranean archaeology is the rich choice of archaeology and restoration projects.

Together with the Balkan Heritage Fieldschool we offer archaeological projects in four countries (Greece, North Macedonia, Montenegro and Bulgaria) covering prehistory, Greek and Roman antiquity, Late Antiquity, Byzantine, and post-Medieval times.

Beyond different time periods and countries, we offer also a plethora of topics such as Computational photography & Reflection transformation imaging (RTI), Photogrammetry and GIS.

For more details please refer to https://bema-archaeologyprogram.nbu.bg/en

Компетенции на завършилите програмата:

Upon successful completion of the MA program, students will have the necessary qualifications for the following jobs: archaeologist, museum curator, cultural heritage manager, field archaeology manager, field archaeology technician.

Дипломиране:

Students graduate after successful passing their online and lab applied classes as well as two campaigns of fieldwork in archaeology and heritage conservation and a successful defense of their MA thesis.

For more details please refer to https://bema-archaeologyprogram.nbu.bg/en

Професия и възможни заемани длъжности:

Upon successful completion of the MA program, students will have the necessary qualifications for the following jobs: archaeologist, museum curator, cultural heritage manager, field archaeology manager, field archaeology technician.

Департамент, предложил програмата:

Археология