Мюзикъл – музикална драма и комедия

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „МЮЗИКЪЛ – МУЗИКАЛНА ДРАМА И КОМЕДИЯ" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на мюзикъла и неговата музикална, танцова и сценична интерпретация.

Програмата се изучава в три семестъра, в които студените избират във всеки семестър:

? 3 Аудиторни лекционни курса (кредитни) – общо 9 кредита от предлагани 4 курса;

? 2 Практически курса (кредитни), индивидуален – 6 кредита от предлагани 4 курса;

? 5 Извънаудиторни учебни форми (кредитни) – 15 кредита от предлагани 7 курса в 1 и 2 семестър и 1 курс – Стаж в 3 семестър.

Програмата предлага обучение по специалността Вокално изпълнителство за мюзикъл като включва изучаването на специализирано пеене, камерна музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, специализирани танци за мюзикъл и т.н. Програмата е иновативна в образователната действителност в България и отговаря на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване, както и с осигуряването на големи възможности за практическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на мюзикъла, музикалната драма и музикалната комедия след завършвонeто на обучението.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Музикално изпълнителство
Квалификация: магистър по музика (мюзикъл – музикална драма и комедия)

Практики:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- във вокалното изпълнителско и интерпретаторско изкуство в областта на мюзикъла;

- на висококвалифицирани специалисти в областта на музикалното изпълнителство и специализираната музикална педагогика;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи и др.);

- за ръководство на разнородни изпълнителски колективи и състави;

- за участие в престижни музикални проекти и сценични изяви в областта на мюзикъла (музикалната драма и комедия) у нас и чужбина.

Дипломиране:

Завършването на обучението в Магистърска програма „МЮЗИКЪЛ – МУЗИКАЛНА ДРАМА И КОМЕДИЯ " става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно „Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Магистърска програма „МЮЗИКЪЛ – МУЗИКАЛНА ДРАМА И КОМЕДИЯ " е в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство и има следните възможности за квалификация на дипломиралите се студенти като магистри, а именно: Певец солист, певец хорист, артист, преподавател по мюзикъл, преподавател по пеене (за мюзикъл) в специализирани музикални училища във университети, колежи или специализирани школи.

Департамент, предложил програмата:

Музика