Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми" представя керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи в посока създаване на съвременни форми с препратки към: декоративно-пластичната керамика, скулптурата, архитектурата, инсталациите, пърформънс обектите, колажите, интериорните и екстериорни пластични разработки, както и 3D пластични композиции. Студентите се насърчават да развиват технически умения в посока класическо, съвременно и модерно изкуство.

През периода на обучение, единствено в НБУ, студентите по керамика и порцелан, ще могат да изучават традиционни точарски техники, които до момента не присъстват в образователните програми на другите висши учебни заведения.

Програмата е особено уникална в представянето на артистичната керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер). Този начин на съвместяване на различни изразни средства в един цялостен съвременен продукт на базата на керамиката и порцеланът е иновативен за България, като за първи път се прилага в обучението на студентите по керамика и порцелан в НБУ.

Магистърската програма включва работа с различни изразни средства в съчетание с керамика и порцелан, което я рамкира като пластично изкуство от нов тип, с модерна и съвременна визия.

Програмата предлага специализации или стажове по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирми по договор в България и чужбина.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Керамика и порцелан. Компютърни и дигитални форми
Квалификация: магистър по керамика, порцелан, компютърни и дигитални форми

Практики:

Програмата включва практики и стажове в специално оборудвани ателиета в университета и по договори с външни организации: "Тера", "Идеал стандарт", "Рока", "НХГ", "НХА", "СБХ", "Поп арт 27", "Николсен кера глас ЕООД" и др.

Международна мобилност:

Европейска програма за обмен на студенти ERASMUS

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация магистър по керамика, порцелан, компютърни и дигитални форми, класическо и съвременно 3D скулптиране

Дипломиране:

Магистърска теза (реализиране на проект в материал)

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация магистър по изкуства (художник, дизайнер); работа в областта на дизайна, изобразителното и приложното изкуство, рекламата и производствената керамична индустрия, експерти в художествения и производствен сектор,художници-специалисти по художествена керамика и порцелан и художници-специалисти на тримерни прототипи, художници-експерти в различни пластични жанрове на съвременното изкуство

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства