Публичен мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Публичен мениджмънт" е създадена, за да даде компетенции в областта на публичния мениджмънт на национално, регионално и местно равнище. Цели създаването на знания за правната рамка, информационното осигуряване и институционалното взаимодействие при реализацията на стандартите, проектите и програмите за публичното управление.

прочети още
Публичен мениджмънт (на английски език)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършващите тази програма ще притежават знания за:

Създаване на съответствие между публичните очаквания и управлението на публичните процеси;

Българската и европейска правна система в областта на публичния мениджмънт;

Спецификите при прилагането на електронното управление на международно, национално, регионално и местно равнище;

Организирането на процеса на взимане на решения и прилагането им, включително и за потенциалните рискове, произтичащи от тях;

Управлението на политическите и финансови процеси;

Завършващите тази програма ще притежават умения за:

Разработване, реализиране, оценяване и контролиране на национални и международни политики, както и на стратегически документи за предоставяне на публични услуги;

Създаване на стратегии, структури, проекти и програми за публично управление и развитие;

Разгръщане на творчески, технически и професионални управленски качества, необходими за заемането на ръководни и лидерски позиции в националните и международни служби и агенции, както и в организации с нестопанска цел.

Дипломиране:

Условието за завършването на тази програма е защита на магистърска теза, след взимането на кредитите от всички курсове на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Студентите, завършващи тази програма, ще имат компетентността да работят в структурите на централната, регионалните и местни власти, неправителствените организации и бизнеса, като развиват дейност по създаването и прилагането на стратегии, структури, проекти и програми за публичен мениджмънт.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление