Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТОНРЕЖИСУРА" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: тонрежисура, звукови технологии, софтуерни решения в музикалното студио, електронен звук, звуков монтаж, аудиодизайн на звук, синтез на звук, мастеринг, звук в киното и телевизията, компютърно моделиране на звуковата картина. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява. Изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, са допълнителен стимул за непрекъснатото въведение на новите технологии и връзката с научните открития в учебния процес. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

прочети още
Тонрежисура

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Тонрежисура
Квалификация: магистър по тонрежисура

Практики:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по "Еразъм+", новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода до 2020 г. с над 20 университета в Европа в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история, музикалната практика по тонрежисура, звукови технологии, музикален мастеринг, музикална обработка на звука, музикален монтаж и т.н.

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, висши училища и университети и др.);

- като висококвалифицирани специалисти по тонрежисура: тонрежисьор, звукорежисьор, звуков дизайнер, звукооператор, тоноперато;

- като висококвалифицирани специалисти по компютърна/електронна музика: музикален аранжьор, музикален оформител, звуков дизайнер, специалист звукови ефекти, композитор на електронна музика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Професии и възможни заемани длъжности: тонрежисьор, звукорежисьор, звуков дизайнер, звукооператор, тоноператор, музикален аранжьор, музикален оформител, звуков дизайнер, специалист звукови ефекти, композитор на електронна музика.

Департамент, предложил програмата:

Музика