Анимационна режисура

Кратко представяне на програмата:

Програмата представя анимацията като визуална графична синтетика между карикатурата, комикса, гротеската, плаката, илюстрацията и малката пластика. Осъществява се видеoобмен с чуждестранни висши училища и академии за анимация, представляващ селекция от най-популярните техни филми и автори. Обучението в програмата преминава през курсове по режисура на анимационния филм, монтаж и сценарий, основи на игровия дизайн, компютърна 2D и 3D графика. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и стаж.

прочети още
Анимационна режисура

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Театрално и филмово изкуство
Квалификация: магистър по анимационна режисура

Практики:

Програмата ползва активни контакти и намира възможност за креативна реализация с продуцентски студии (Кулев филм, НФЦ, Студио Георги Чолаков и др.).

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера в Милано), Франция (Наси), Финландия, Турция (Истанбул и Чанаккале), Гърция (Солун - Аристотелски университет), Испания и Холандия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата усвояват знания и умения за:

- изработване на анимационни авторски филми в областта на класическата, обемната, компютърната и комерсиална анимация, изрезковия филм (cutouts), рекламния спот;

- в областта на анимационната трикова техника, смесени анимационни жанрове, син екран и филмови ефекти;

- осъществяване на задълбочен анализ на пакет от авторски филми в кинематографичен план, визиращ съвкупността от филмовите компоненти като завършен художествено-естетичен монолит при създаването на всеки отделен филм.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в рекламата, киното и телевизията.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес