Технологии в писмения и устния превод

Кратко представяне на програмата:

„Технологии в писмения и устния превод“ е Съвместна магистърска степен Еразъм мундус, разработена по проект Еразъм+, Ключова дейност КА1, в консорциум с университетите в Улвърхемптън, Великобритания и Малага, Испания. Целта на програмата е да подготвя ново поколение преводачи, способни да се справят ефективно с високите изисквания към тази професия: технически грамотни специалисти, запознати с новостите в езиковите технологии, проблемите на превода, технологиите в писмения и устен превод, електронните езикови ресурси в помощ на преводача.

Програмата предлага теоретични курсове по структурна, корпусна и компютърна лингвистика и проблеми на превода, но има предимно практическа насоченост.

прочети още
Технологии в писмения и устния превод

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: филолог
Квалификация: Преводач, специалист в областта на технологиите в писмения и устен превод

Практики:

По време на обучението се провеждат тренингови занятия, с който студентите добиват практически опит за работа в симулирана професионална среда – чрез участие в дейности и проекти на Лабораторията за езикови технологии, създават собствени терминологични бази данни и многоезични корпуси от подравнени документи, използват преводачески софтуер. В края на обучението си студентите провеждат стаж в професионална среда – програмата предлага стажове в 15 престижни агенции за превод и софтуерни компании.

Компетенции на завършилите програмата:

Магистрите, дипломирани в МП Технологии в писмения и устния превод овладяват основните теоретични познания и практически умения и могат да работят като писмени и устни преводачи и преводач-редактори в агенции, в държавната администрация и бизнеса. Практическата подготовка на студентите в лабораторни условия и в агенциите е достатъчно солидна, за да участват в проекти в мрежа или да администрират процеса на превод и да оценяват качеството му.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен".

Департамент, предложил програмата:

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика