Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на политическите науки.

Семинарите, кръглите маси и дискусиите, които се организират регулярно от департамента, предлагат форум на научен обмен, източник на многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на политологията, евпореистиката и международните отношения. Програмата е възприела като постоянна практика съвместното научно ръководство с университетите от ЕС, което позволява разработването на докторска теза на чужд език, защитата й пред международно жури и получаването на дипломи за докторант от европейските университети - партньори.

прочети още
Политически науки

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки
Квалификация: политология

Практики:

Програмата предлага възможност за практики в Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ, централни държавни институции (Народно събрание, Администрация на президента, министерства, Дипломатически институт към МВнР и др.), неправителствени организации (Център за изследване на демокрацията, фондация "Манфред Вьорнер" и др.)

Международна мобилност:

Департаментът по политически науки има сключени договори с европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университетите в Болоня, Дижон, Лил, Бордо, Брюксел, Антверпен, Лозана, Квебек, Истанбул, Лиеж, Монс.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат възможност да получат:

- задълбочени познания по методологията на политическите изследвания;

- задълбочени знания за теоретичните школи в политическите науки;

- умения за изследователска работа, проблематизиране и теоретизиране в областта на политическите науки;

- умения за теренни и други емпирични изследвания.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавната администрация и международните институции, висококвалифицирани анализатори в неправителствени организации и мозъчни тръстове.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки