Изкуствознание и визуални изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на изкуствознанието, визуалните изследвания и културата.

Семинарите в програмата предлагат многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на историята на изкуството, визуалните изследвания и културата.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Теория на изкуствата
Квалификация: изкуствознание и изобразителни изкуства

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в галерии и музеи, както и с други културни институции по договореност.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по програма „Еразъм+“ с университети в Германия, Италия, Румъния, Чехия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- познания върху съвременните постижения в областта на хуманитарните науки, културните изследвания, визуалната култура и историята на изкуството;

- умения за провеждане на научно изследване и за писане на научноизследователски текст.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в сферата на висшето образование, научните изследвания, издателската, музейната и изложбена дейност.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата