Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Митология и религия, Композиция във визуалните изкуства, Естетика и теория на изкуството; общообразователни курсове в областта на теорията на изкуствата и социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Изкуствознание
Квалификация: изкуствовед

Практики:

Практическото обучение включва стажове в художествени галерии, в археологически и исторически музеи, практики в галерия УниАрт и Музея на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Италия, Румъния, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за историята на българското и световното изкуство;

- умения да организират и управляват дейността на структури в областта на културата, да организират изложби, да извършват експертни оценки на произведения на изкуството.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: изкуствовед; специалисти в галерии, музеи, медии, издателства, фондове.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства