Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Древни цивилизации; аудиторни курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Модни аксесоари, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани аудиторни курсове към програмата, тренингови учебни форми и стажове. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мода

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Експериментална и уникална мода
Специалност: Мода
Квалификация: моден дизайнер

Специализация: Модна индустрия
Специалност: Мода
Квалификация: моден дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва работа в УПИЗ и СУЗ по мода в НБУ, участия в модни ревюта, изложби и др. творчески проекти, практика и стаж в модни брандове или предприятия от модната индустрия.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Испания, Португалия и Литва.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за модата и творческия процес на създаване на готов дизайнерски продукт;

- придобиват умения да подготвят и реализират дизайнерски проекти чрез използване на класически и съвременни техники на изпълнение;

- различни методики на конструиране и технология на облеклото.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: дизайнер; модни дизайнери в предприятия за серийни облекла, фирми за бутикови и уникални облекла, дизайнерски бюра и студиа, стайлинг консултанти в медии, дизайнери на облекло в постановки и спектакли, моделиер, конструктор.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн