Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Телекомуникационни системи и технологии
Квалификация: специалист по телекомуникации

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на широк спектър компютърни технологии и системи използвани в телевизията и радиото, аудио и видео системи, 3D дизайна на интерактивни системи и виртуални среди и комуникации, IP, оптични и 5G технологии и стандарти, приложен софтуер, съвременни операционни системи, корпоративни мрежи, поддържане на Web сайтове, бизнес планиране и програмиране на финтех индустрията, дисруптивни иновации в ИКТ и др.;

- Придобиват умения за използване на съвременни операционни системи и софтуер за администриране на комуникационни мрежи, инсталиране, дизайн и поддръжка на Web сайтове, проектиране и поддържане на цифрови услуги, организацията и управлението на финтех индустрията, радио и телевизионни електронни медии, използване на аудиоустройства и мултимедийни системи, инсталиране, 3D дизайн за виртуални среди и интерактивни системи и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации