Уеб дизайн и графична реклама

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Уеб дизайн и графична реклама
Квалификация: Уеб дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- Притежават знания за художествено-дизайнерския процес, графично-пространственото оформление и проектиране в областта на уеб дизайна и графичната реклама;

- Придобиват умения за проектиране и реализиране на визуален и информационен дизайнерски продукт;

- Могат да създават дизайн на уеб сайтове.

Дипломиране:

Завършването на minor-програма – втора специалност става чрез успешната защита на четирите семестриални проекта от по 12 кредита.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: уеб дизайнери, консултанти и проектанти в рекламни агенции, дизайнерски и проектантски бюра.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн