Англицистика

Кратко представяне на програмата:

Специализация „Преподавател по английски език“ подготвя специалисти-филолози, които владеят английски език на ниво професионална компетентност и притежават нужните теоретични и практически умения за преподаване на английски като чужд език.

Специализация „Преводач“ подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които притежават двуезична грамотност и придобиват професионални умения за писмен и устен превод от и на английски и български език. В рамките на майнър програмата студентите придобиват необходимите преводачески умения и компетенции за успешна реализация на пазара на труда.

прочети още
Англицистика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Преподавател
Специалност: Англицистика
Квалификация: преподавател по английски език

Специализация: Преводач
Специалност: Англицистика
Квалификация: преводач с английски език

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са преподаватели или преводачи от и на английски език.

Дипломиране:

Завършването на minor-програма – втора специалност става чрез успешната защита на четирите семестриални проекта от по 12 кредита.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата с преподавателска специализация могат да преподават английски като чужд език в школи по английски език или в българските училища - след успешно преминаване на допълнително обучение по педагогическа правоспособност.

Завършилите програмата с преводаческа специализация могат да работят като преводачи от и на английски език.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури