Визуална естетика

Кратко представяне на програмата:

След първа година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Визуална естетика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Визуална естетика
Квалификация: Специалист по визуална естетика

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания от допирните сфери на философската естетика, модерното изкуствознание, графичния дизайн и визуалните изкуства. Усвоената интердисциплинарна нагласа за визуално мислене и практическите задачи създават умения за творчески решения, отговарящи на съвременната дигитална ера.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология