Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Приложен руски език за администрация и управление (на руски и английски език)
Квалификация: филолог, преводач с руски и английски език

Департамент, предложил програмата:

Антропология