Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Майнър програма "Керамика, порцелан и 3D керамични форми" представя керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи в посока създаване на съвременни форми с препратки към: декоративно-пластичната керамика, скулптурата, архитектурата, инсталациите, пърформънс обектите, колажите, интериорните и екстериорни пластични разработки, както и 3D пластични композиции. Студентите се насърчават да развиват технически умения в посока класическо, съвременно и модерно изкуство.

През периода на обучение, единствено в НБУ, студентите по керамика и порцелан, ще могат да изучават традиционни точарски техники, които до моментана не присъстват в образователните програми на другите висши учебни заведения.

Програмата е особено уникална в представянето на артистичната керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер). Този начин на съвместяване на различни изразни средства в един цялостен съвременен продукт на базата на керамиката и порцеланът е иновативен за България, като за първи път се прилага в обучението на студентите по керамика и порцелан в НБУ.

Майнър програмата включва работа с различни изразни средства в съчетание с керамика и порцелан, което я рамкира като пластично изкуство от нов тип, с модерна и съвременна визия.

Програмата предлага специализации или стажове по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирми по договор в България и чужбина.

Изложбите, стажовете и стипендиите са един от основните стимули в обучението на студентите от програмата.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Керамика, порцелан и 3D керамични форми
Квалификация: художник - приложник

Компетенции на завършилите програмата:

- Студентите придобиват технически умения в посока класическо, съвременно и модерно изкуство;

- Да пресъздават керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи;

- Да владеят традиционни точарски техники;

- Да съвместяват представяне на артистична керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер)

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства