Стъклото в изкуството и дизайна

Кратко представяне на програмата:

Студентите получават възможност да реализират проекти в различни техники на стъклото. Програмата изгражда теоретични и практически умения. Обучението изгражда своеобразна симбиоза между дизайн и изкуство. Студентите се запознават с история на стъклото в дизайна, архитектурата и изкуството, което предоставя широк спектър от знания. Интересите на студентите в други области служат за вдъхновение за създаване на произведения от стъкло и в развитието им като автори. Креативното мислене се развива чрез разрешаването на множество практични проблематики. Студентите се запознават със стъклопластиката, витражите, рисуваното стъкло, мозайката и др. Ежегодно се организират стажове в България и Чехия, където студентите придобиват знания за производството и възможностите в областта на духаното и лято стъкло. В програмата се проектират и създават творби в материал и се опознават изкуството и дизайна от материала стъкло. Студентите участват в изложби, което развива организационните и кураторските им умения. Познанията за технологиите и обработките в областта, предоставят възможността знанията да бъдат приложени от студентите в различните специалности и да бъдат полезни в бъдещата им професионална насоченост.

прочети още
Стъклото в изкуството и дизайна

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Стъклото в изкуството и дизайна
Квалификация: художник - дизайнер на художествено стъкло

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация бакалавър по изкуства (художник-дизайнер)

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Работа в областта на дизайна интериор и екстериор, изобразителното изкуство, витраж, стъклопластика, рекламата и стъкларската индустрия.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства