Счетоводство и контролинг

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство и контролинг
Квалификация: специалист по счетоводство и контролиг

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения:

- знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и одита в различни предприятия;

- умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството и одита

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестериални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: счетоводител; специалисти по счетоводство и одит; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика