Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Инженеринг на цифрови услуги“ е резултат от дългогодишна съвместна дейност на преподаватели от департамент „Телекомуникации“ и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България като Atos (Unify Global Operations Sofia Centre), IBM Bulgaria, DXC Regional Delivery Bulgaria Center (HP Global Delivery Center), GTT Communications Bulgaria (Interoute) и др.

Тя въвежда студентите в работната динамика и разпространение на информационните технологии в сферата на телекомуникациите, чийто ефект се чувства особено в новата работна среда на глобална взаимосвързаност и различни точки на присъствие, разпръснати по цял свят. Това поражда нуждата от нов тип интердисциплинарна квалификация, която включва ключови умения за общуване с различни региони в света. Затова програмата се фокусира върху обвързването на приложната психология на поведението на глобалното работно място с традиционни професионални умения, с цел постигане на динамичен баланс между ускореното развитие на технологиите и намаляващото лично пространство.

Програмата си поставя за цел да въведе бъдещите специалисти в процесите на усвояване на новите комуникационни технологии и постигането на синхрон при общуването в хибридна среда. Пандемията през последните две години направи възможно физически осезаемата среда на фирмените офиси да се превърне във виртуална, а локално обособените екипи да се превърнат в международни, интеркултурни и многоезични. Новият хибриден инструментариум за успешно справяне с различни телекомуникационни дейности получи своя първи тест в реална среда. „Постоянното отдалечаване“от централния офис поражда нови възможности за оптимизация и синхронизационни трудности. Ключовите умения за преодоляване на тези трудности са реалния фокус на майнър-програмата, в която ще се обърне внимание и на актуални форми на изкуствения интелект (RPA, API, ML, DL), който оптимизира и трансформира глобалната работна среда.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Квалификация: специалист по комуникационни услуги

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, завършили програмата, придобиват следните компетенции, изразяващи се в знания за това:

- Как интегрирането на иновативни подходи в унифицираните комуникационни системи за съвместно сътрудничество (Unified Communications & Collaboration) водят до нови решения за динамично развитие на глобална корпоративна среда;

- Как анализът на големи масиви от данни (Big Data) води до осъзнаване на определени идеи (напр. IBM Watson Personality Insights) с цел оптимизиране управлението на работните процеси и общуването с клиенти и партньори;

- Как психологическите тънкости (т. нар. soft skills) в общуването развиват динамично, заедно с ИКТ професионалния опит на унифицираните комуникации, корпоративните възможности за разпределена работна среда (outsourcing services).

Успешно завършилите програмата придобиват умения за:

- Общуване с различни типове потенциални и реални клиенти, прилагайки принципа на сприятеляване и обмен в социалните мрежи като ключ за бизнес комуникации, ползвайки т.нар. Фейсбук "социална технология";

- Прилагане и въвеждане в експлоатация на унифицирани комуникационни системи за обвързване на клиенти, както и ползването им като социален капитал в корпоративна мултинационална среда (т.нар. Digital/K);

- Синхронизиране и управление на междуфирмено сътрудничество в разпределена работна среда (Collaborative Working in a Distributed Environment).

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър-програмата - втора специалност става с успешно завършени аудиторни курсове и защита на четирите семестриални проекта (под тюторство на представители от бизнеса).

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите компетенции дават особена възможност на завършилите майнър-програмата като втора специалност да намерят своята реализация в развиващите се, вече утвърдени на пазара професии като: консултант (информационни и комуникационни технологии), специалист (информационни и комуникационни технологии), мениджър (информационни и комуникационни технологии), експерт (комуникации), мениджър (комуникации), служител или тийм лидер в различни видове Център за продажби и обслужване на клиенти, работещи по поддръжка на системи и мрежови ресурси (Call Center, Service Center, Contact Center, Client Innovation Center, Global Operation Center или Global Delivery Center) на глобални корпорации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации