Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първа година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по компютърни музикални и технологични умения в аудио и видео ди-джейството - една съвременна и актуална професия, която изисква както музикални така и компютърни познания . Програмата е четирисеместриална и започва от пети семестър.

В пети семестър студентите изучават основите на аудио и видео ди-джейството, като се разглеждат фундаментални понятия в основните насоки на работата с аудио и видео сигнали. Работи се в работни мултимедийни условия, като се набляга на основните базови понятия, използвани в съвременните мултимедии. Разглеждат се студийна звукозаписна апаратура и практическата работа по основи на звукоинженерството в най-съвременните DJ системи.

В шести семестър се изучават приложни аудио и видео програмни средства за запис и обработка на видео и аудио съдържание. Кодиране, преобразуване и оформяне във вид за издаване и реализация на DJ и VJ мултимедиен продукт. Разглеждат се специализираните условия и естетиката на DJ сетове и концерти.

В седми семестър студентите изучават технологиите DJ-инга за работа в различни концертни услловия и спектакли. Разглеждат се стилистикатa на съвременните течения на DJ синтез, работа с MIDI устройства нa музикалния подиум и реализацията на спектакли. Сценично поведение и сценичен дизайн, технологията и пърформънса са в основата на тази професия. Проектите са в областта на концертната и студийна DJ aпаратура.

В осми семестър се изучават курсове свързани с организиране на концертни прояви, фестивали, като технологично, така и комплексна организация на мултимедийни и VJ спектакли и събития. Практиката и семинарът за реализацията на студентите завършващи тази програма са свързани спост продукция и реализация на крайния продукт Предвижда се гостуване на известни мениджъри в областта на съвременните мултимедийни технологии, продуценти, DJ и гост лектори.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания в областта на ди-джей- и видео джей-инга и технологиите, свързани със съвременното звукоизвличане на концертния подиум. Те придобиват умения в организацията и ефектни мултимеднийни спектакли при които музиката излъчвана от електронен източник е водеща. DJ системите и интерактивното управление на мултимедиите, софтуерното и хардуерно осигуряване и технологична поддръжка на апаратурата за концертни събития и фестивали е учебен фундамент, залегнал в образователния процес.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като мултимедийни специалисти, водещи ди-джеи, музикални оформители, компютърни музиканти, саунд дизайнери, видеодизайнери. Всички тези дейности са изключително актуални в този момент на развитие на технологиите, които навлизат в сферата на музиката неудържимо и променят до голяма степен музикалния живот.

Департамент, предложил програмата:

Музика