Приложен испански език

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен испански език

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Приложен испански език
Квалификация: преводач с испански език

Компетенции на завършилите програмата:

- получават езикова, междукултурна компетентност и умения за комуникация в испаноезична среда;

- притежават знания и практически умения за писмен превод на текстове от своята професионална област;

- притежават знания и практически умения за писмен превод на обществено-политически, научно-популярни, икономически, художествен, филмов и др. текстове;

- притежават основни знания и практически умения по консекутивен превод;

- притежават основни познания за терминологията на ЕС и международните организации;

- притежават основни познания за историята, културата и литературата на испаноезичния свят.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като преводачи в културни, обществени и държавни институции, в различни структури на държавната администрация, в международни отдели и връзки с обществеността, в туристически агенции, в наши и чуждестранни бизнес фирми, във филмови къщи, в печатни и електронни медии, в издателства и в книгоразпространението, в кол центрове и др.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика