Приложен френски език

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен френски език

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Преподавател
Специалност: Приложен френски език
Квалификация: преподавател по френски език

Специализация: Преводач
Специалност: Приложен френски език
Квалификация: преводач с френски език

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, завършили програмата:

- владеят чуждия език на ниво професионална компетентност;

- притежават теоретични познания за чуждия език;

- притежават теоретични познания и практически умения в областта на превода.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да преподават чужд език или да работят като преводачи от и на френски език.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика