Театър - актьорско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в Бакалавърска програма на НБУ. Minor програмата обучава студентите в специализирани професионални умения, знания и практики по актьорско майсторство, като ги подготвя за практическа реализация на актьорската професия. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани професионални курса, по три кредитни извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Театър
Квалификация: актьор

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти придобиват знания и умения

Знания:

- Теория и практика на науката за актьорското майсторство в Системата на К.С. Станиславски и неговите американски последователи: Лий Страсбърг, Стела Адлер и Санфорд Майснер.

- Въведение в методите на Мейерхолд и Йежи Гротовски.

- Развитие и интерпретациия в психологическият театър, политическият театър и театърът на абсурда.

- Действен анализ на роля и цялостна пиеса.

Умения:

- Да изградят прагматични актьорски навици.

- Да владеят художествените пътищата и средствата на превъплащението в драматургичен персонаж.

- Да анализират и конструират роля /драматургичен образ/.

- Да разграничават различните актьорските средства в изграждането на драматургичния персонаж в жанрови различия.

- Да извличат философията, идеите и посланията на драматургичния образ (ролята).

- Да реализират роля в спектакъл на сцена пред публика.

Дипломиране:

Завършването на обучението minor - програма - втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: актьори, преподаватели по актьорско изкуство в театрални състави и студии, водещи в радио и телевизионни предавания, както и на различни сценични формати (концерти, сборни спектакли и др.).

Департамент, предложил програмата:

Театър