Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Българистика
Квалификация: филолог

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- получават знания за основни автори, теми, произведения и жанрове в българската и световната литература; за литературния, културния и езиковия процес в съвременното българско общество;

- умения умения за работа за създаване на литературни и журналистически текстове, за редакция на текст, за разбиране и тълкуване на литературни, културни и езикови явления, за маркетингово и рекламно осигуряване на книги и периодични издания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са редактори, коректори, критици в печатните, електронните и интернет медии, в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика